تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

پاورپوینت کتاب اصول ترویج و آموزش کشاورزی تالیف دکتر حسین شعبانعلی فمی

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟

تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تکرار قسم

تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام

تحقیق درباره جامعه، جرم، مجازات و هدف و نوع و خصائص کیفرها

تحقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

تحقیق درباره قاعده تحذیر، نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

مقاله پیوستن علم قاضى به بینه یا اقرار

تحقیق آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

بررسی و تحقیق نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

تحقیق درباره آیا ارتداد كیفر حد دارد؟

تحقیق درباره جرم سیاسی

تحقیق درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها

تحقیق اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر و شرح جزییات‬‎